2_1_klinken---array-completed_0
A F M 2019

06 11 2019

Fondurile AFM Reg 31 epuizate de la ora 13 30 !

Serverul AFM a functionat cu pauze frecvente.

 

Programul AFM reporneste pe 6 Noiembrie orele 10 00, 2019 . Va rugam sa studiati comunicatele AFM si sa verificati dosarul dvs. Vom transmite maine 7 Noiembrie 2019 pe email situatia dosarului dvs..

 • 30 octombrie 2019 NEW !

  COMUNICAT DE PRESA - Reluarea înscrierilor în Programul Național Casa Verde Fotovoltaice

   

 • 04 octombrie 2019
  COMUNICAT DE PRESĂ - Clarificări Program Casa Verde Fotovoltaice

   

 • 26 septembrie 2019
  COMUNICAT DE PRESĂ - Analiză mod de funcționare înscrieri persoane fizice

 •  06 septembrie 2019
  COMUNICAT DE PRESĂ - Lansarea Programului Național Casa Verde Fotovoltaice

 •  

   Situatia depunerilor si a fondurilor AFM 06 11 2019 orele 14 00

   

  Zona

  Proiecte depuse

  Fonduri totale

  Fonduri rezervate

  Fonduri disponibile

  Regiunea RO11 - Nord-Vest

  3293

  65540000

  65539999.6

  0.4

  Regiunea RO12 - Centru

  3150

  62880000

  62879614

  386

  Regiunea RO21 - Nord-Est

  4116

  81980000

  81989648.56

  -9648.56

  Regiunea RO22 - Sud-Est

  2782

  68300000

  55441065

  12858935

  Regiunea RO31 - Sud

  3716

  72880000

  72879999.8

  0.2

  Regiunea RO32 - București-Ilfov

  1812

  80000000

  36159646.15

  43840353.85

  Regiunea RO41 - Sud-Vest Oltenia

  2710

  53240000

  53239737

  263

  Regiunea RO42 - Vest

  2643

  52200000

  52199999.87

  0.13

   

   

  Inregistrare in program

   

   

  06 11 2019

   

  Nu mai inregistram solicitanti decat din zona Bucuresti Ilfov

   

   

   

   

    

  Pas 1 studiati cu atentie Noul Ghid AFM

  Pas 2 studiati ofertele noastre monofazate si trifazate la rubrica download.

  Pas 3 procurati actele necesare in forma specificata si sunati pentru a fi programati la depunerea acestora (0244 567230).

   

  ACTE necesare

   

      a) cererea de finanţare, în original, completată integral prin tehnoredactare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ghid; Si anexa 3.1. Este preferabil sa aduceti Anexa 3 si Anexa 3.1 pe stick pentru verificare la data depunerii actelor.

      b) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii, în copie;

      c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către altcineva decât solicitantul, în original;

      d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, în copie;

      e) extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul, în original; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, din care să rezulte că este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

  ATENTIE CONFORM NOUL GHID SE ACCEPTA SI VARIANTA ONLINE

  ACEASTA SE DEPUNE LA INSTALATORUL VALIDAT COPIA TIPARITA A ACESTUIA CE CONTINE SI CODUL DE VALIDARE

   

      g) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original, în copie legalizată sau emis în SPV;

      h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată;

      i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în original sau în copie legalizată, în cazul în care solicitantul are domiciliul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul.